Bucsa napközi otthonos Óvoda fejlesztése

Bucsa Község Önkormányzata 2018. januárjában a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számú „Bucsa napközi otthonos Óvoda fejlesztése”elnevezésű pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megítélt támogatás összege: 135.037.292,- Ft.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célja a környezetbarát üzemeltetést és költséghatékony fenntartást lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztés a települések óvodai nevelést nyújtó intézményeiben, mely biztosítaná a 3-6 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Jelen fejlesztés keretében a Bucsai Napközi Otthonos Óvoda minőségi nevelő munkájához szükséges infrastrukturális fejlesztés valósul meg, mely megteremti a mozgásukban akadályozottak hozzáférését az óvodai szolgáltatásokhoz.

A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az épület külső és belső felújítása, a játszó udvar fejlesztése, eszköz beszerzés, továbbá akadálymentesítés.

A megvalósítás helyszíne: 5527 Bucsa, Kossuth tér 9.

A projekt megvalósításának várható teljesülése: 2019. november 30.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.